თემები

მდგრადობის ანგარიში: განმარტება

მდგრადობის ანგარიში: განმარტება


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

მდგრადობის ანგარიში ეს სინდისის გამოკვლევას ჰგავს, თქვენ გადახედავთ შიგნით და ცდილობთ გაიგოთ, რა სიკეთე გაკეთდა და რომელ სფეროებში შეიძლება მეტი მოგცეთ. ამას თავისთავად არ აკეთებენ, ამ შემთხვევაში, მაგრამ მოცემული ბიუჯეტის მთავარი გმირი არის კომპანია ან ორგანიზაცია ან დაწესებულება. ამასთან, ესენიც შედგება ხალხისგან და, ზოგი უფრო, ზოგი ნაკლებად, სხვადასხვა როლით, ყველა მონაწილეობს მდგრადი განვითარების ანგარიშში, შედგება სხვადასხვა ნივთებისაგან.

ახლა ვნახოთ რა არის ეს და როგორ შეუძლია თითოეულს თავისი ყოველდღიური საქმიანობით ხელი შეუწყოს პოზიტიურ შედეგს როგორც საკუთარი თავისთვის, ისე მთელი რეალობისთვის, რომელიც წარმოადგენს მდგრადობის ანგარიში.

მდგრადობის ანგარიში: განმარტება

თუ ფინანსური ანგარიშგება წარმოადგენს დოკუმენტს, რომელიც, კანონის თანახმად, კომპანიამ პერიოდულად უნდა შეადგინოს, რათა შეადგინოს საკუთარი რეზიუმე ეკონომიკური და ფინანსური მდგომარეობა და მისი ეკონომიკური შედეგები, მდგრადობაც მსგავსია, უარყოფილია გარემოსდაცვითი ასპექტით. ამ თვალსაზრისითაც კი ის შეიძლება კომპანიად ჩაითვალოს და შეფასდეს.

ამრიგად, თითოეულმა კომპანიამ, რომელიც უნდა დაუკავშირდეს ტერიტორიას, გარემოს, მუშაკებმა გარკვეულწილად უნდა გაითვალისწინეთ მისი გავლენა და ქმედებები მისი ძირითადი დაინტერესებული მხარეებისთვის რომელთა შორის ჩვენ ხშირად თვითონ ვართ, კერძო მოქალაქეები, როგორც მომხმარებლები ან მომხმარებლები.

მდგრადობის ანგარიში ეკონომიკურს უერთდება და კომპანიებს ახასიათებს ინფორმაცია განსხვავებული, მაგრამ თანაბრად მნიშვნელოვანი თვალსაზრისით. აი, როგორ ორი სუბიექტი ერთნაირია ფინანსური ნაშთი მათ შეუძლიათ ძალზე განსხვავებული გავლენა იქონიონ გარშემო მყოფ სამყაროზე. ამის გაგება მხოლოდ იმ შემთხვევაში ხდება, თუკი გადავხედავთ ორ შესაბამისს მდგრადი განვითარების ანგარიშები და ჩვენ, როგორც მომხმარებელს, შეგვიძლია გავაკეთოთ უფრო ინფორმირებული არჩევანი.

ოდესღაც ასე არ იყო, მაგრამ დღეს ასეა მდგრადობის ანგარიში ეს უნდა გამოქვეყნდეს ყოველწლიურად, ისევე როგორც ჩვეულებრივი ფინანსური ანგარიშგება. იტალიაში ბოლო დრომდე არ არსებობდა სავალდებულო რეგულაციები რაც ამ მხრივ ვალდებულებებს განსაზღვრავდა, მაგრამ უკვე ცოტა აშკარა იყო, რომ ისინი თითქმის ავტომატურად მოდიოდნენ, რომ ეს ბიუჯეტი დაემატა კლასიკურს.

ვინ უნდა გააცნობიეროს, რომ ამის გათვალისწინება შეიძლება ზოგიერთი სახელმძღვანელო პრინციპით გაზიარებული საერთაშორისო დონეზე, ისევე როგორც იმ გლობალური ანგარიშგების ინიციატივა (ასევე ხელმისაწვდომია იტალიურად), ისე რომ სხვადასხვა დოკუმენტი, რომელსაც თითოეული რეალობა აწარმოებს, შედარებული იყოს.

ის ფაქტი, რომ საჭიროა ისეთი დასკვნის წარმოება, როგორც აღვნიშნე შესავალში, არის სინდისის გამოკვლევის, სიცივის, გაგება, თუ როგორ იქცეოდა იგი ცხლად და რამდენად იქნა გათვალისწინებული ტერიტორია, ბუნების და პლანეტა დედამიწის მცხოვრებლებისა, არიან ისინი ოთხფეხა თუ ორფეხა ცხოველები, თუ ადამიანები.

დღეს მდგრადობის ანგარიში ის ასევე მოძრაობს ფულის ნაკადებზე, ინვესტორებისა და მომხმარებლების მხრიდან, რადგან იმის მესიჯი, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია, გარდა იმისა, რომ ეს არის სასტიკი კომპანიები ბაზრის მხარეს, ასევე იწყებს მეგობრულ და ფრთხილ ბუნების მხარეს.

სულ უფრო და უფრო პროსუმერი მომხმარებლების ნაცვლად, ტიპიური მომხმარებელი სულ უფრო მგრძნობიარეა კომპანიების მიერ შემოთავაზებული მდგრადი განვითარების ინიციატივების მიმართ. ბევრია, ვინც ამ ბარათს თამაშობს მარკეტინგის დონეზეც ხაზი გავუსვა მის ვალდებულებას გარემოს მიმართ ასევე სოციალური. მოგვიანებით ჩვენ ვიხილავთ დიდ ბრენდების შესანიშნავ მაგალითებს, მაგრამ არ იფიქროთ, რომ მცირე კომპანიას შეუძლია უგულებელყოს მდგრადობის ანგარიში.

სავალდებულო მდგრადობის ანგარიში

დღეს და ყოველთვის ფინანსური ანგარიშგება წარმოადგენს იურიდიულ ვალდებულებას, ხოლო მდგრადობის ანგარიში გახდა მანამდე, სანამ იგი მთლიანად ნებაყოფლობითი იქნებოდა. სინამდვილეში, ევროპაში არსებობს დირექტივა, 2014/95 / EU, რომელიც ოფიციალურად განხორციელდა 2016 წლის ბოლოს, რომლის თანახმად, კომპანიები ვალდებულნი არიან გაამჟღავნონ მათი პოლიტიკა მდგრადობის თვალსაზრისით. თუ მათ არ გაუმკლავდნენ ამას, მათ უნდა აუხსნან რატომ, დასაბუთებული მიზეზების გამო, თუ გავითვალისწინებთ თემის მნიშვნელობას.

ახლა ეს წესი არ ვრცელდება ყველას, მაგრამ მხოლოდ საზოგადოებრივი ინტერესის მქონე ევროპული კომპანიები ან ხუთასზე მეტი თანამშრომლით, რომელთა კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება აკმაყოფილებს კანონით დადგენილ გარკვეულ კრიტერიუმებს.

მდგრადობის ანგარიში: რა არის ეს

ბალანსი მდგრადობის, ასევე მოუწოდა სოციალური ანგარიში, არის დოკუმენტი, რომელიც მიმართულია ყველა დაინტერესებული მხარისთვის, ტერმინი, რომელიც განსაზღვრავს "დაინტერესებულ მხარეებს". ამ ანგარიშის თანახმად, კომპანიები ეუბნებიან, რა გააკეთეს გარემოს დასახმარებლად და მასში მცხოვრები ადამიანებისთვის და უამბობენ მათ, ვისთანაც საერთო გაგებით უნდა გააკეთონ. აქციონერებთან, ასევე თანამშრომლებთან, მომხმარებლებთან, მომწოდებლებთან, ხელისუფლებებთან, ჟურნალისტებთან, საზოგადოებებსა და ასოციაციებს, რომლებიც აქტიური არიან იმ სფეროში, სადაც კომპანია მოქმედებს ან ახდენს გავლენას კომპანიის.

მდგრადობის ანგარიში: კანონმდებლობა

Დან 2018 წლის 1 ივლისი ძალაში შედის ახალი სტანდარტები, 36 სახელმძღვანელო მითითებების შესრულება, რათა შეიქმნას გამჭვირვალე და სწორი მოხსენებები საკითხების დიდ სერიასთან დაკავშირებით, რომლებიც მოიცავს სხვადასხვა პრაქტიკულ ასპექტებს, რომელშიც შეიძლება იყოს მდგრადობის კონცეფცია, რომელსაც შეიცავს დოკუმენტის სახელი. გამოხატული. სახელმძღვანელო მითითებები აღნიშნავს სათბურის გაზების ემისიებს, წყლის კვალი, ენერგიის მოხმარება, მუშებთან ერთად მიღებული პოლიტიკა. მათი მიყოლებით, თითოეულ კომპანიას შეუძლია მიაღწიოს მდგრადობის სრულყოფილ ანგარიშს, რომელიც იძლევა 360 გრადუსზე გარემოსდაცვითი ვალდებულების სურათს.

მდგრადობის ანგარიში: მაგალითები

შვედური კომპანია იკეა, გადახედეთ მის ქვეყნის საქმეს ჩრდილოეთ ევროპაწლების განმავლობაში გარემოს მდგრადი განვითარების თვალსაზრისით, ეს შესანიშნავი მაგალითია შესანიშნავი ინიციატივების გამო, ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო და რომელიც ასევე შეეხო იტალიას, იყო პრეზენტაციის გარდაქმნის იდეა. მდგრადი განვითარების ანგარიში ტურის შესახებ გითხრათ თავიანთი წარმატებები ამ თვალსაზრისითაც და არა მხოლოდ ალენის ხრახნებისთვის, თაროებისთვის და უსარგებლო სახლისთვის.

შესანიშნავი მაგალითია ასევე ჰაინეკენი აშშ, რომელმაც შეიმუშავა ა ვიდეო თამაში და დაწერა რეპ სიმღერა და შემდეგ არის ადსომარი რომელიც თავის მდგრადობის ანგარიშში აღწერს მის ვალდებულებას მდგრადი თევზაობისადმი. ამ დოკუმენტში მან შეძლო აცნობოს თავის მომხმარებლებს და არა მხოლოდ, რომ მხოლოდ ნედლეულის გამოყენება აირჩია ზღვის მეგობარი სერთიფიცირებულია რაც აწესებს თევზაობის მკაცრ კრიტერიუმებსა და საზღვაო გარემოს პატივისცემას, სოციალურ პასუხისმგებლობას და გემზე დამოუკიდებელი დამკვირვებლების ყოფნას. სხვა მაგალითები ასევე შეგიძლიათ ნახოთ ჩემს სტატიაში მწვანე მარკეტინგი

მდგრადობის ანგარიში: რჩევა

როდის უნდა ა მდგრადობის ანგარიში უპირველეს ყოვლისა, კარგია, რომ არ დაიწყოთ ნულიდან, არამედ მიმართოთ საერთაშორისო ანგარიშგების მითითებებს და თქვენი ფინანსური ანგარიშგება დამოწმებული იყოს მესამე მხარის მიერ. იმის ნაცვლად, რომ მასზე ბევრი იმუშაო, სანამ უნდა წარადგინო ეს, წელიწადში ერთხელ, უფრო მოსახერხებელია მისი განახლება ახლა და შემდეგ, უფრო ხშირად, ასევე უფრო მეტი ცოდნა იმის შესახებ, თუ რას აკეთებთ 12 თვის განმავლობაში.

არ ყოფნა დოკუმენტი მხოლოდ ტექნიკოსებისთვის, არამედ მოქალაქეებისა და ჟურნალისტებისთვისაც მიზნად ისახავს ამის გაკეთებას ისე, რომ ეს უფრო მეტი იყოს ვიდრე ციფრების სია. ეს შეიძლება გახდეს ვიდეო, პრეზენტაცია, ბროშურა ან სიმღერა, კომიქსი, რატომ არა. თითოეული ინსტრუმენტი შეიძლება გამოყენებულ იქნას, სურვილისამებრ, კარგი საქციელის კომუნიკაციისთვის, მთავარია გაკეთდეს სწორად და პატიოსნად გაკეთებული.

თუ მოგეწონათ ეს სტატია, მიყევით Twitter, Facebook, Google+, Instagram– ზე


ვიდეო: PUBG mobile - Opening Crates პატარა და იღბლიანი #11 (ივნისი 2022).