გარეშე აგროქიმიკატები

ფუმიგაციისა და სოფლის სკოლების მასწავლებლები გმობენ
აგროქიმიკატები

ფუმიგაციისა და სოფლის სკოლების მასწავლებლები გმობენ

"სოფლის პედაგოგები პრივილეგირებული მოწმენი არიან ამ მოდელის ტრანსგენოლოგიასა და პესტიციდებზე დაფუძნებულ ადამიანურ ხარჯებზე". გაფანტულია მილიონობით ჰექტარზე, სადაც ინტენსიურად ხდება საექსპორტო საქონლის წარმოება, ასობით სოფლის სკოლა არსებობს, სადაც ათასობით გოგო და გოგო სწავლობს ასობით ასწავლის მათ. მასწავლებლების პედაგოგები: ყველა მათგანი ექვემდებარება პესტიციდებთან კონტაქტს, რომლებსაც აგრო-ინდუსტრიული მოდელი იყენებს მზარდი რაოდენობით.

დაწვრილებით

აგროქიმიკატები

ფუმიგაციისა და სოფლის სკოლების მასწავლებლები გმობენ

"სოფლის პედაგოგები პრივილეგირებული მოწმენი არიან ამ მოდელის ტრანსგენოლოგიასა და პესტიციდებზე დაფუძნებულ ადამიანურ ხარჯებზე". გაფანტულია მილიონობით ჰექტარზე, სადაც ინტენსიურად ხდება საექსპორტო საქონლის წარმოება, ასობით სოფლის სკოლა არსებობს, სადაც ათასობით გოგო და გოგო სწავლობს ასობით ასწავლის მათ. მასწავლებლების პედაგოგები: ყველა მათგანი ექვემდებარება პესტიციდებთან კონტაქტს, რომლებსაც აგრო-ინდუსტრიული მოდელი იყენებს მზარდი რაოდენობით.
დაწვრილებით