გარეშე სურსათის უვნებლობა

ადგილობრივი მოყვანილი საკვების მიღების სარგებელი
სურსათის უვნებლობა

ადგილობრივი მოყვანილი საკვების მიღების სარგებელი

რა სარგებლობა მოაქვს ადგილობრივ ჭამას? აქ არის ტოპ 8 მიზეზი ადგილობრივი საკვების ჭამისთვის: ადგილობრივი საკვები უფრო ახალია. ხილი და ბოსტნეული მოსავლის აღებისთანავე იწყებს საკვებ ნივთიერებების დაკარგვას. ადგილობრივი პროდუქტის შეძენა ამცირებს მგზავრობის დროს ფერმიდან ჩანგალამდე.

დაწვრილებით

სურსათის უვნებლობა

ადგილობრივი მოყვანილი საკვების მიღების სარგებელი

რა სარგებლობა მოაქვს ადგილობრივ ჭამას? აქ არის ტოპ 8 მიზეზი ადგილობრივი საკვების ჭამისთვის: ადგილობრივი საკვები უფრო ახალია. ხილი და ბოსტნეული მოსავლის აღებისთანავე იწყებს საკვებ ნივთიერებების დაკარგვას. ადგილობრივი პროდუქტის შეძენა ამცირებს მგზავრობის დროს ფერმიდან ჩანგალამდე.
დაწვრილებით