გარეშე გამოსხივება

როგორ შევამციროთ რადიაციული და ელექტრომაგნიტური ველები სახლში
გამოსხივება

როგორ შევამციროთ რადიაციული და ელექტრომაგნიტური ველები სახლში

კვლევების თანახმად, არსებობს კავშირი მაგნიტური ველის ზემოქმედებასა და ბავშვებში ლეიკემიის მაღალ მაჩვენებლებს შორის. ამ ეჭვს ადასტურებს ბონის სახელმძღვანელო მითითებები (Wissenschaftsladen Bonn), რომელიც წლების განმავლობაში განიხილავდა რადიაციის პრობლემას. ევროპის გარემოს სააგენტო (EEA), რადიაციული დაცვის ფედერალური ოფისი (BfS) და მომხმარებელთა ფედერაციის ინიციატივები ითხოვენ რადიაციის შეკავებას.

დაწვრილებით

გამოსხივება

როგორ შევამციროთ რადიაციული და ელექტრომაგნიტური ველები სახლში

კვლევების თანახმად, არსებობს კავშირი მაგნიტური ველის ზემოქმედებასა და ბავშვებში ლეიკემიის მაღალ მაჩვენებლებს შორის. ამ ეჭვს ადასტურებს ბონის სახელმძღვანელო მითითებები (Wissenschaftsladen Bonn), რომელიც წლების განმავლობაში განიხილავდა რადიაციის პრობლემას. ევროპის გარემოს სააგენტო (EEA), რადიაციული დაცვის ფედერალური ოფისი (BfS) და მომხმარებელთა ფედერაციის ინიციატივები ითხოვენ რადიაციის შეკავებას.
დაწვრილებით