გარეშე თესლი

უფასო თესლი უფასო ხალხებისთვის ... ყოველთვის
თესლი

უფასო თესლი უფასო ხალხებისთვის ... ყოველთვის

თესლი კვების ჯაჭვის პირველი რგოლია. არგენტინაში არსებობს კანონი, რომელიც არეგულირებს მათ წარმოებას, მიმოქცევას და კომერციალიზაციას, ასევე იძლევა მათი შეგროვებისა და გაცვლისა და საკუთარი გამოყენების საშუალებას და კრძალავს ცოცხალი ნივთიერების დაპატენტებას. მაგრამ გაარკვიეთ რა კომპანიები, Bayer (Monsanto) ხელმძღვანელობით სურთ გააკეთონ ეს კანონი… უფასო თესლი უფასო ხალხებისთვის… ყოველთვის… ecoetica თესლიPubliée par par ერთად ჩვენ ვართ სამხრეთ ტყის მარდი 13 ნოემბერი 2018Ecoportal.

დაწვრილებით

თესლი

უფასო თესლი უფასო ხალხებისთვის ... ყოველთვის

თესლი კვების ჯაჭვის პირველი რგოლია. არგენტინაში არსებობს კანონი, რომელიც არეგულირებს მათ წარმოებას, მიმოქცევას და კომერციალიზაციას, ასევე იძლევა მათი შეგროვებისა და გაცვლისა და საკუთარი გამოყენების საშუალებას და კრძალავს ცოცხალი ნივთიერების დაპატენტებას. მაგრამ გაარკვიეთ რა კომპანიები, Bayer (Monsanto) ხელმძღვანელობით სურთ გააკეთონ ეს კანონი… უფასო თესლი უფასო ხალხებისთვის… ყოველთვის… ecoetica თესლიPubliée par par ერთად ჩვენ ვართ სამხრეთ ტყის მარდი 13 ნოემბერი 2018Ecoportal.
დაწვრილებით