გარეშე ესპანეთი

ეკოლოგიური მენიუები სკოლის სასადილოებისთვის
ესპანეთი

ეკოლოგიური მენიუები სკოლის სასადილოებისთვის

”სასკოლო მენიუების მომზადება სეზონური საკვებით ორგანული წარმოებიდან არის შესაძლო ალტერნატივა, დიდი პოტენციალით”, - ამის შესახებ ინფორმაციას იღებენ საგანმანათლებლო და კვების სფეროების პროფესიონალები SEAE– ს სპეციალურ კურსებზე ორგანული სასკოლო სასადილოების შესახებ.

დაწვრილებით

ესპანეთი

ეკოლოგიური მენიუები სკოლის სასადილოებისთვის

”სასკოლო მენიუების მომზადება სეზონური საკვებით ორგანული წარმოებიდან არის შესაძლო ალტერნატივა, დიდი პოტენციალით”, - ამის შესახებ ინფორმაციას იღებენ საგანმანათლებლო და კვების სფეროების პროფესიონალები SEAE– ს სპეციალურ კურსებზე ორგანული სასკოლო სასადილოების შესახებ.
დაწვრილებით